หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการ เอกสารเผยแพร่ ข้อมูลนักวิเคราะห์ ข่าวสาร สอบถามข้อมูล
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เวลา : 10.00 น.

รายละเอียด : ณ โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ชั้น 3 ห้องแกรนด์ บอลรูม ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร

เพิ่มในปฏิทิน
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2563

เวลา : 10.15 - 11.00 น.

รายละเอียด : Virtual Event

เพิ่มในปฏิทิน
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2563

เวลา : 10.15 - 11.00 น.

รายละเอียด : Virtual Event

เพิ่มในปฏิทิน
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2563

เวลา : 10.15 - 11.00 น.

รายละเอียด : Virtual Event

เพิ่มในปฏิทิน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เวลา : 14.00 น.

รายละเอียด : ณ NOBLE OVERSEAS SALE GALLERY ชั้น 2 อาคารโนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ (Virtual Event)

เพิ่มในปฏิทิน
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2562

เวลา : 10.10 - 11.10 น.

รายละเอียด : Virtual Event

เพิ่มในปฏิทิน