หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลองค์กร ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการ การพัฒนาอย่างยั่งยืน เอกสารเผยแพร่ ข้อมูลนักวิเคราะห์ ข่าวสาร สอบถามข้อมูล

นักลงทุนสัมพันธ์

SET: NOBLE
ราคาล่าสุด:
7.75 THB
เปลี่ยนแปลง (%):
+0.05 (0.65%)
วันก่อนหน้า:
7.70
ราคาเปิด:
7.70
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
7.70
มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
30,965,785

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ไตรมาส 1 ปี 2564
Pre-Sales
0
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
19,530
ล้านบาท
รายได้รวม
2,682
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
484
ล้านบาท

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

"NOBLE" โชว์ฟอร์มเจ๋ง Q1/64 กาไรทะยาน 484 ลบ. โกยยอดขาย 2,568 ลบ.ดัน Backlog แตะ 12,884 ลบ. Q2/64 จ่อเปิ ดคอนโดฯ เพิ่มเติม - ปั้นยอดขายทั้งปี แตะ 16,000 ลบ.
“ NOBLE ” สบช่องผนึกพาร์ทเนอร์ “ Fulcrum ” ลงทุนอสังหาฯ ใน UK พร้อมจ่อปิดดีลซื้อสินทรัพย์แห่งแรกในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
โนเบิล ปลื้มนักลงทุนสนใจจองซื้อหุ้นกู้เกินเป้าที่ตั้งไว้

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2564

เวลา : 09.15 - 10.00 น.

รายละเอียด : Virtual Event

อ่านทั้งหมด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของคุณอยู่ที่นี่

Investor Kits
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2564
รายงานประจำปี 2563

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และยังสะท้อนถึงมาตรฐาน ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ซึ่งจะเป็นรากฐานให้การเจริญเติบโตของบริษัทฯ เป็นไปอย่างยั่งยืน อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ตลอดจนสถาบันการเงินต่างๆ บริษัทฯ จึงได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและถือเป็นนโยบายที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ

ช่องทางการร้องเรียน

แจ้งเบาะแสการกระทำผิด กรณีพบการกระทำใดๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ ผิดกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทฯ หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทาง อีเมล์ เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท (ประกาศ, ปรับปรุงเว็บไซต์) ที่ประกาศผ่านเว็บไซต์นี้

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
อาคาร โนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2251-9955 ต่อ 1415
ir@noblehome.com