หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลองค์กร ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการ การพัฒนาอย่างยั่งยืน เอกสารเผยแพร่ ข้อมูลนักวิเคราะห์ ข่าวสาร สอบถามข้อมูล

นักลงทุนสัมพันธ์

SET: NOBLE
ราคาล่าสุด:
8.60 THB
เปลี่ยนแปลง (%):
+0.15 (1.78%)
วันก่อนหน้า:
8.45
ราคาเปิด:
8.45
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
8.45
มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
110,657,300

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Pre-Sales
0
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
19,198
ล้านบาท
รายได้รวม
10,985
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
1,878
ล้านบาท

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) - (แก้ไขไฟล์แนบ)

ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

โนเบิล ปลื้มนักลงทุนสนใจจองซื้อหุ้นกู้เกินเป้าที่ตั้งไว้
NOBLE โชว์งบปี 63 รายได้รวมโตทุบสถิติเกินเป้า แตะ 10,895 ล้านบาท แจกจ่ายปันผล 0.50 บาทต่อหุ้น เตรียม XD วันที่ 10 พฤษภาคม นี้
โนเบิล เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน พร้อมเปิดแผนธุรกิจ ปูทางผู้นาตลาดอสังหาฯ ตั้งเป้า 3 ปีติด 1 ใน 5 คาดว่าเปิดจาหน่ายระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ นี้

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เวลา : 10.00 น.

รายละเอียด : ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ชั้น 3 ห้องแกรนด์ บอลรูม ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร

อ่านทั้งหมด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของคุณอยู่ที่นี่

Investor Kits
งบการเงิน ประจำปี 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2563

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และยังสะท้อนถึงมาตรฐาน ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ซึ่งจะเป็นรากฐานให้การเจริญเติบโตของบริษัทฯ เป็นไปอย่างยั่งยืน อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ตลอดจนสถาบันการเงินต่างๆ บริษัทฯ จึงได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและถือเป็นนโยบายที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ

ช่องทางการร้องเรียน

แจ้งเบาะแสการกระทำผิด กรณีพบการกระทำใดๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ ผิดกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทฯ หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทาง อีเมล์ เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท (ประกาศ, ปรับปรุงเว็บไซต์) ที่ประกาศผ่านเว็บไซต์นี้

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
อาคาร โนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2251-9955 ต่อ 1415
ir@noblehome.com