หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลองค์กร ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการ การพัฒนาอย่างยั่งยืน เอกสารเผยแพร่ ข้อมูลนักวิเคราะห์ ข่าวสาร สอบถามข้อมูล

นักลงทุนสัมพันธ์

SET: NOBLE
ราคาล่าสุด:
6.75 THB
เปลี่ยนแปลง (%):
-0.15 (-2.17%)
วันก่อนหน้า:
6.90
ราคาเปิด:
6.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
6.90
มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
143,768,890

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Pre-Sales
0
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
18,116
ล้านบาท
รายได้รวม
4,915
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
786
ล้านบาท

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การไม่ปรับสิทธิของ NOBLE-W2
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

NOBLE ฟอร์มเจ๋ง โชว์ครึ่งปีแรก กำไรโต 10% YoY จ่อจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.35 บาทต่อหุ้น ตอกย้ำความเป็นหุ้นปันผล
"NOBLE" โชว์ฟอร์มเจ๋ง Q1/64 กาไรทะยาน 484 ลบ. โกยยอดขาย 2,568 ลบ.ดัน Backlog แตะ 12,884 ลบ. Q2/64 จ่อเปิ ดคอนโดฯ เพิ่มเติม - ปั้นยอดขายทั้งปี แตะ 16,000 ลบ.
“ NOBLE ” สบช่องผนึกพาร์ทเนอร์ “ Fulcrum ” ลงทุนอสังหาฯ ใน UK พร้อมจ่อปิดดีลซื้อสินทรัพย์แห่งแรกในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2564

เวลา : 09.15 - 10.00 น.

รายละเอียด : Virtual Event

อ่านทั้งหมด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของคุณอยู่ที่นี่

Investor Kits
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2564
รายงานประจำปี 2563

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และยังสะท้อนถึงมาตรฐาน ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ซึ่งจะเป็นรากฐานให้การเจริญเติบโตของบริษัทฯ เป็นไปอย่างยั่งยืน อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ตลอดจนสถาบันการเงินต่างๆ บริษัทฯ จึงได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและถือเป็นนโยบายที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ

ช่องทางการร้องเรียน

แจ้งเบาะแสการกระทำผิด กรณีพบการกระทำใดๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ ผิดกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทฯ หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทาง อีเมล์ เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท (ประกาศ, ปรับปรุงเว็บไซต์) ที่ประกาศผ่านเว็บไซต์นี้

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
อาคาร โนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2251-9955 ต่อ 1415
ir@noblehome.com