หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการ เอกสารเผยแพร่ ข้อมูลนักวิเคราะห์ ข่าวสาร สอบถามข้อมูล
SET: NOBLE
ราคาล่าสุด:
8.10 THB
เปลี่ยนแปลง (%):
+0.45 (5.88%)
วันก่อนหน้า:
7.65
ราคาเปิด:
7.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
7.75
มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
139,832,645