หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการ เอกสารเผยแพร่ ข้อมูลนักวิเคราะห์ ข่าวสาร สอบถามข้อมูล
บริษัท ชื่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์
1 Yuanta Secrurities Jaruchart Buchachart Jaruchart.B@yuanta.co.th 02-009-8072
2 Asia Wealth Securities Thongchai Pungcharoenkul thongchai.pu@asiawealth.co.th 02-680-5331
3 SCB Securities Termporn Tantivivat termporn.tantivivat@scb.co.th 02-949-1020
4 Asia Plus Securities Nuanpun Noiruchchukorn nuanpun@asiaplus.co.th 02-680-1223
5 Finansia Syrus Securities Thanyatorn Songwutti thanyatorn.s@fnsyrus.com 02-646-9805
6 DBS Vickers Securities Sombat Agekavanpattana sombata@th.dbs.com 02-857-7835
7 Bualuang Securities Thanat Pojkasemsin Thanat.poj@bualuang.co.th 02-618-1333